E-DEVLET DANIŞMANLIĞI

 • E-DEVLET DANIŞMANLIĞI


  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ile başlatılan e-Dönüşüm süreci ve getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik faturaların ve elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu her geçen gün daha önemli hale geliyor.

  e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında firmalara profesyonel anlamda destek vererek adaptasyon ve sürecin hızlandırılmasını, aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesini hedeflemekteyiz.
 • E-Fatura Nedir?


  Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.
  e-Fatura Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.
  e-Fatura Kullanmanın Sağladığı Avantajlar
  -Maliyetlerinizi azaltır. 
  -Faturalarınızın kaybolma riskini ortadan kaldırır.
  -Fatura saklama işlevinden kurtulursunuz ve zaman tasarrufu sağlar.
  -Firmalar arası mutabakat işlemlerinizi kolaylaştırır.
  -Dijital ortamda arşivlendiği için herhangi bir faturaya istenildiğinde kolayca ulaşılabilir.
  -Kullandığınız muhasebe programı ile entegre çalışır.
  -E-Fatura kullanmayan firmaya e-Fatura gönderilemez. Kağıt fatura olarak gönderim sağlanır.
  -E-Fatura kullanmaya başlayan mükellef E-Defter kullanmaya da başlamak zorundadır.
 • E-Defter


  E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
 • E-Arşiv


  e-Arşiv Uygulaması Nedir?
  433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın;
  - Elektronik ortamda oluşturulması,
  - Elektronik ortamda muhafazası,
  - Elektronik ortamda ibrazı,
  - Elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.
  e-Arşiv Faturası Nedir?
  e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturalardır. Faturalar mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış Özel Entegratör bilgi işlem sistemlerine gönderilir ve buralarda muhafaza edilir ve ibraz edilir. 
  e-Arşiv Raporu Nedir?
  Her ayın sonunda o ayı takip eden ayın 15. Günü saat 24:00’e kadar ay içerisinde oluşturulmuş e- Arşiv faturalarının raporunun Gelir İdaresi Başkanlığına yollanması gerekmektedir. Rapor, Gelir İdaresinin yayınladığı veri formatı ve standardına uygun, mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanmış olarak Gelir İdaresine gönderilmelidir. Oluşan raporun boyutu maksimum 100 MB olmalıdır. 100 MB’ı geçen raporlar Özel Entegratör  tarafından Gelir İdaresi sistemine 100 MB bölünerek gönderilir. 
  e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu
  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler.Sınırsız Müşteri Memnuniyeti

Her koşulda tüm çözümleriniz için yanınızdayız.

Telefon Destek

Bu hizmet kapsamında LOGO kullanıcılarına basit sorunların çözümlerinde telefonla yardımcı olunur, internet üzerinden destek verilir ve gerekli olduğunda doküman gönderilir.

Yerinde Destek

Periyodik müşteri ziyaretleriyle kullanılan ürün ve çalışma ortamı gözden geçirilir, gerekli önlemlerin alınması yolunda önerilerde bulunulur ve gerekli durumlarda sisteme müdahale edilir.

Çağrı Bazlı Destek

Destek uzmanıyla LOGO kullanıcısı arasında mutabakat sağlanır ve belirlenen süre içinde hizmet sağlanır. Sistem çalışmıyorsa ya da acil müdahale gerekiyorsa en geç 4 saat içinde sorunun çözümü için yerinde destek verilir.

Online Destek

Uzaktan erişimle şirketlerin sistemlerine bağlanılarak anında sorun belirlenir ve çözümleme çalışmalarının yapıldığı bu destek uygulamasında daha hızlı sonuca varılır.

Müşteri Destek Paneli

Optima Müşteri Destek Paneli, kullanıcılar için teknik destek sürecini hızlandıran ve takibini çok kolaylaştıran bir hizmettir. Müşteri Kendi panelinde her türlü takibi yapabilir.

Site Üzerinden Destek

Her türlü görüş ve önerilerinizi web sitemiz üzerindende iletebilir ve size en kısa sürede geri dönüş yapılarak sorunlarınıza çözüm üretilir.